<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=949470445392833&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

ICT mahdollistaa liiketoiminnan kehittämisen: tutustu teknologia­trendeihin

Olet varmasti jo kuullut tämän hetken tärkeimmistä ICT-trendeistä. Yrityksissä investoidaan nyt erityisesti liiketoiminnan automaatioon sekä tekoälyn ja analytiikan hyödyntämiseen. Tässä blogiartikkelissa kerromme, mitkä ovat näiden teknologiatrendien mahdollistamat liiketoimintahyödyt, ja miksi juuri niihin kannattaa yrityksissä nyt panostaa.

Lue artikkeli tärkeimmistä teknologiatrendeistä

Tämä blogi pohjautuu Canonin artikkeliin Kolme ajankohtaista teknologiatrendiä juuri nyt. Lue alkuperäinen juttu täältä >>

Liiketoiminnan automatisointi

Yritykset panostavat nyt automaatiostrategiaan, jonka tavoitteena on sujuvoittaa liiketoimintaprosesseja, parantaa työn laatua ja sitä kautta saavuttaa muun muassa kustannussäästöjä. Liiketoiminnan automaatio onkin yleistynyt erityisesti automaatioteknologian kustannusten laskettua teknologian kehittyessä. Kyseessä ei ole siis enää suuryritysten yksinoikeus, vaan automaation hyödyistä voidaan nauttia nyt myös pk-yrityksissä. Nykyään yksinkertaisten liiketoimintaprosessien automatisointi onkin yrityksissä arkipäiväistä.

Tiesitkö? Hyödynnämme automaatioita muun muassa tiedonhallinnan ratkaisuissa. Modernien ratkaisujen avulla voidaan tehostaa niin dokumenttien hallintaa kuin vaikkapa sopimusprosesseja.

Lue lisää tästä artikkelista >>


Merkittävimmät liiketoimintahyödyt saadaan kuitenkin kokonaisten liiketoimintaprosessien automatisoinnista. Yksittäisten työvaiheiden, kuten myyntitilauksen kirjaamisen, sijaan
automaatiostrategiassa kannattaakin keskittyä kokonaisten prosessien, kuten tilaus-toimitusketjun, tehostamiseen automaation keinoin.

Tällä hetkellä automaatioita on valjastettu useissa yrityksissä koemielessä liiketoiminnan tueksi. Raporttien mukaan varsinaiset vaikutukset liiketoimintaan alkavat konkretisoitua 2020 luvun puolivälissä. Siksi automaatioihin kannattaakin nyt panostaa – proaktiivisella ICT:n kehittämisellä rakennetaan nyt kilpailuetua.

Tekoäly prosessien ja tiedonhallinnan tukena

Teknologian kehittyminen on näkynyt muun muassa tekoälyyn liittyvissä keskusteluissa. Viime vuosina tekoälystä onkin tullut todellinen hype-sana. Uudet teknologiat ovat poikineet innovatiivisia kokeiluja yrityksissä, mutta nyt on hyvä hetki pysähtyä ja tarkastella kriittisesti, miten juuri teidän yrityksenne voisi hyötyä tekoälyn mahdollisuuksista.

Yrityksissä käsiteltävän datan ja tiedon määrä kasvaa jatkuvasti. Tämä on luonut uusia tarpeita muun muassa informaatiohallinnan suhteen. Useimmissa yrityksissä tekoälystä olisikin merkittävää hyötyä juuri tiedonhallinnan ratkaisuissa. Käyttökohde ei välttämättä ole niin loistokas kuin ihmisten mielikuvissa, mutta ratkaisujen mahdollistamat liiketoimintahyödyt ovat sitäkin suurempia.

Millaisia liiketoimintahyötyä tekoäly tuo asiakirjojen hallintaan?

  • Ratkaisujen avulla nopeutetaan asiakirjojen, kuten sopimusten, työnkulkuja ja käsittelyä.
  • Teknologian avulla minimoidaan inhimillisiä virheitä asiakirjan elinkaaren aikana, esimerkiksi tiedonsyötössä eri järjestelmien välillä.
  • Lisäksi voidaan saavuttaa ajansäästöä jokaisessa dokumentin elinkaaren vaiheessa.
  • Ja ehkä jopa tärkeimpänä: tekoälyn avulla parannetaan tiedon ja asiakirjojen tietoturvaa.

Tiedonhallinnan ratkaisujen lisäksi tekoälyn avulla luodaan uusia tapoja tehdä töitä. Tämä tulee väistämättä muuttamaan ihmisten arkea työelämässä. Tämän takia onkin ensisijaisen tärkeää sitouttaa koko organisaatio yrityksen ICT-strategiaan.

Uusien työskentelytapojen onkin syytä tähdätä nimenomaan työn muuttamiseen mielekkääksi ja motivoivaksi. Sen sijaan, että tekoälyä tulisi pelätä, se tulisi nähdä mahdollisuutena muokata omaa työnkuvaa halutunlaiseksi – vietämmehän merkittävän osan elämästämme työpaikalla.

Käytännössä työn muovaamisella tarkoitetaan sitä, että työntekijöiden työaikaa voidaan vapauttaa säännönmukaisista prosesseista ihmisälyä vaativiin tehtäviin. Esimerkiksi tiedonkeruun ja -koonnin sijaan ihmiset voivat käyttää aikaa nyt tulosten analysointiin.

Analytiikka päätöksenteossa ja johtamisessa

Datan eksponentiaalinen kasvu aiheuttaa uusia haasteita analytiikassa. Juuri kun yrityksissä on opittu nojaamaan dataan päätöksenteossa, analytiikkaratkaisut vaativat uusia teknologioita datamäärän kasvun vuoksi. Koneoppiminen tuleekin olemaan merkittävä työkalu yrityksillä informaation hallinnan ja analysoinnin suhteen. 

Koneoppimisesta tiedonhallinnan tukena kannattaa kiinnostua jo yksinomaa GDPR:n näkökulmasta. Lue Canonin blogista, miten koneoppimisen mahdollistama sisältöanalyysi auttaa yrityksiä varmistamaan tietosuoja-asetusten mukaisen toimimisen.

Tietoturvan ja -suojan huomioiminen onkin tärkeää pitää mielessä kaikissa organisaation teknologiahankkeissa. Maltti on valttia ja se kannattaa pitää mielessä erityisesti kun puhutaan järjestelmistä, joissa käsitellään arkaluonteista tietoa.

Miten kilpailuetua rakennetaan ICT:n avulla?

Uudet teknologiat mahdollistavat kilpailuedun rakentamisen yrityksissä. ICT-strategialla yrityksissä varmistetaan, että infraa kehitetään liiketoiminnan tarpeiden mukaisesti ja uudet teknologiat tulevat hyödynnetyksi parhaalla mahdollisella tavalla.

Koska ICT-strategia vaatii niin monialaista osaamista, on hyvä ajatus kääntyä osaavan kumppanin puoleen. Tutustu esimerkiksi ICT-päällikkö -palveluumme ja lue lisää siitä, miten voimme auttaa yritystäsi kehittymään ICT:n avulla.

Lataa maksuton asiantuntijaopas yrityksen ICT-ylläpitoon ja kehittämiseen

Lataa ICT-strategian laatimisen tueksi myös maksuton asiantuntijaoppaamme, jossa kerromme lisää, mitä yritysten ICT-infran kehittämisessä kannattaa ottaa huomioon.

Asiantuntijaopas yrityksen ICT-ylläpitoon ja kehittämiseen