<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=949470445392833&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

ICT:n proaktiivinen kehittäminen luo yritykselle kilpailuetua

Ajantasainen ICT-infra on modernin liiketoiminnan perusjalka. Yrityksen IT-ympäristö mahdollistaa tehokkaan työskentelyn, lisäksi useat liiketoimintaprosessit ovat riippuvaisia siitä. Tässä blogiartikkelissa asiantuntijamme kertovat, miten yritykset voivat varmistaa heidän digitaalisen liiketoimintaympäristönsä ajantasaisuuden.

ICT:n proaktiivinen kehittäminen luo yritykselle kilpailuetua

Vanhentunut ICT-infra jarruttaa yrityksen kasvua

Yrityksen IT-infra on kriittinen liiketoiminnalle, sillä useimmat liiketoimintaprosessit lepäävät toimivan ympäristön varassa. Esimerkiksi tilaus-toimitusketjut ja jopa tuotantolinjat ovat usein riippuvaisia jostain liiketoimintajärjestelmästä ja järjestelmä puolestaan muusta ympäristöstä, kuten verkko- ja palvelinratkaisuista. 

Yritysten tuleekin ottaa IT-ympäristön riskit sen vaatimalla vakavuudella. Useissa organisaatioissa ei kuitenkaan ole riittävästi resursseja ICT:n proaktiiviseen kehittämiseen. Tiesitkö, että kokonaisvaltaisen IT-ulkoistuksen sijaan voit myös luottaa pelkän suunnittelun ja kehittämisen ammattilaisille? Tutustu ICT-päällikköpalveluumme!

Panostamalla IT-infraan investoit myös yrityksen tulevaisuuteen

Proaktiivisella kehittämisellä varmistetaan ICT-ympäristön tietoturvallisuus ja mahdollistetaan liiketoiminnan uudet prosessit ja palvelut.  IT onkin parhaimmillaan yrityksen työkalu, jolla tehostetaan työtä, parannetaan sen laatua ja helpotetaan työn seurantaa.

Vanhentunut ympäristö vastaavasti heikentää työn tehokkuutta. Esimerkiksi verkon ja palvelinten kapasiteettihaasteet näkyvät työn keskeytyksinä ja ylimääräisinä työvaiheina. Liian usein IT:tä kehitetäänkin uusien tarpeiden myötä sen sijaan, että ympäristöä jalostettaisiin ennakoiden ja suunnitelmallisesti. Tällöin ympäristön rakenne kärsii ja siitä kokonaisuudesta tulee vaikeasti hallittava.

Kehitetäänkö yrityksenne IT:tä kasvustrategianne mukaisesti ennakoiden? Parhaimmat vinkit ICT:n ylläpitoon ja kehittämiseen löydät lataamalla maksuttoman asiantuntijaoppaamme.

IT-ympäristön kehittäminen mahdollistaa yrityksen kasvun

Liiketoimintaprosessien lisäksi IT-infra mahdollistaa yrityksen kasvun. Onko teidän IT-infrassa huomioitu uusien liiketoimintajärjestelmien ja -prosessien, tai uusien työntekijöiden vaatimat muutokset hallittavuuden ja kapasiteetin osalta?

Yrityksen tulevaisuuden kannalta helposti skaalautuva ICT-infra onkin paras mahdollinen. Esimerkiksi pilvipalveluiden avulla verkkolevyjen kapasiteettiongelmat voidaan unohtaa ja palveluita on helppo skaalata sekä henkilöstön että asiakkaiden kasvun myötä. Sen sijaan, että IT:tä rakennettaisiin pala kerrallaan, kannattaa panostaa helposti skaalautuviin rakenteisiin, jotka mahdollistavat muutokset yrityksen toiminnan kasvaessa ja kehittyessä.

IT:n ylläpidon lisäksi ympäristön kehittäminen kannattaa jättää asiantuntijoille

Liian usein yrityksen IT:stä vastaa vain yksi työntekijä ja hänkin saattaa toimia IT-tehtävissä vain muiden töidensä ohella. Modernia IT-infraa ei voi kuitenkaan hallita yksin, vaan se vaatii erityisasiantuntijuutta useilta eri osa-alueilta. Miten yrityksissä voitaisiin sitten varmistaa IT-ympäristön kehittäminen?

Asiantunteva IT-kumppani osaa tehdä kauaskantoisia ratkaisuja yrityksen IT-infran osalta. Näin ollen ympäristö pysyy jatkuvasti ajan tasalla, mikä on käytettävyyden ja tietoturvan kannalta optimaalisin ratkaisu.

Yksi ulkoistamisen tärkeimmistä hyödyistä onkin se, että yritys voi keskittyä olennaiseen ja oman ydintoimintansa kehittämiseen IT-kumppanin varmistaessa digitaalisen liiketoimintaympäristön toimivuuden ja tehokkuuden. Tällä tavalla saavutetaan usein kustannussäästöjä, sillä kehitystoimenpiteet voidaan tehdä etupainoisesti sen sijaan, että yritys joutuu reagoimaan yllättäviin haasteisiin esimerkiksi verkkoratkaisun pettäessä tai palvelintilan loppuessa. 

Tutustu Canoraman ICT-päällikkö palveluun

Tiesithän, että meiltä saat ylläpitopalveluiden lisäksi tukea myös oman IT-ympäristön kehittämiseen? ICT-päällikköpalvelun avulla takaat sen, että yrityksesi digitaalista toimintaympäristöä kehitetään proaktiivisesti ja tulevaisuuden tarpeet huomioiden.

Ota meihin yhteyttä, jos haluat kuulla lisää!

Sinua saattaisi kiinnostaa myös nämä ICT-infran kehittämistä koskevat asiantuntijasisältömme:

Asiantuntijaopas yrityksen ICT-ylläpitoon ja kehittämiseen