<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=949470445392833&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Miten ulkoistus näkyy IT-ympäristön kustannuksissa?

ICT:n ylläpidon ja kehittämisen ulkoistaminen osaavalle kumppanille on yritykselle kustannustehokkaampaa kuin oman henkilöstön rekrytointi ja kouluttaminen. Ulkoistuksen kautta yritys saa käyttöönsä laajemman tietotaidon ja suuremmat resurssit kuin sisäiseen IT-osastoon panostamalla.

Kustannussäästöt eivät kuitenkaan ole ulkoistamisen tärkein liiketoimintahyöty. Ulkoistamalla yritys nimittäin vapauttaa myös omia resurssejaan, jolloin se voi aidosti panostaa juuri oman ydintoimintansa kehittämiseen. Yhdessä digitalisaation ammattilaisten kanssa yrityksessä voidaankin rakentaa merkittävää kilpailuetua ICT-ulkoistuksen avulla.

Miten ulkoistus näkyy IT:n kustannuksissa?

Ulkoistus lisää ylläpidon tehokkuutta

IT-ylläpidon ulkoistus on tehokas tapa järjestää yrityksen IT niin pienissä kuin suurissa organisaatioissa. Pienissä ja keskisuurissa yrityksissä ulkoistus on kustannustehokkaampi tapa järjestää IT:n ylläpito kuin oman IT-henkilön palkkaaminen. Kuitenkin myös suuret organisaatiot hyötyvät IT-ulkoistuksesta. Se vapauttaa huomattavasti resursseja, vaikka yrityksessä olisikin oma sisäinen IT-osasto. Ulkoistus on helppo tapa varmistaa, että kaikki yrityksen resurssit kohdistuvat sen ydintoiminnan kehittämiseen.

Kuinka merkittävästä ajansäästöstä oikein puhumme? Kerromme myös PK-yrityksille suunnatussa IT-oppaassamme tutkimuksesta, jonka mukaan jopa 10 % tietotyöläisen työajasta uppoaa eri tietojärjestelmähaasteiden selvittelyyn. Luku on huomattava ja jokainen minuutti onkin pois yrityksen liiketoiminnan kehityshankkeista. Lataa opas ja lue lisää aiheesta >>

Resurssien paremman kohdentamisen lisäksi IT-ylläpidon ulkoistuksella taataan ICT-infran ajantasaisuus, eli mm. tietoturvan, palvelinten ja verkon jatkuva toimivuus. Tämä on liiketoiminnan näkökulmasta kriittistä, sillä useimmat liiketoimintaprosessit ovat nykyään riippuvaisia IT:stä. Esimerkiksi teollisuusyrityksissä tuotantolaitteet ovat usein yhdistettynä verkkoon ja esimerkiksi tilaus-toimitusketju on riippuvainen eri liiketoimintajärjestelmien toimivuudesta. Tällaisten liiketoiminnalle kriittisten järjestelmien on toimittava aina: siksi ylläpidossa kannattaa luottaa ratkaisuihin, jotka mahdollistavat ICT-ylläpidon kellon ympäri.

Kilpailuetua ICT:n proaktiivisella kehittämisellä

On vanhanaikaista ajatella, että toimiva ICT-infra riittää. Nykyään toimiva digitaalinen toimintaympäristö on minimivaatimus. 

Digitalisaation myötä IT:llä on mahdollista rakentaa aivan uudella tavalla kilpailuetua. Esimerkiksi automaatioiden avulla yritykset voivat hioa liiketoimintaprosesseistaan äärimmäisen tehokkaita. Lisäksi digitalisaatio on mahdollistanut uudet palvelumallit ja tuotteet. Jotta ICT:n mahdollisuudet voitaisiin valjastaa liiketoiminnan tueksi ja yrityksen kilpailueduksi, tulee taustalla olla kuitenkin riittävää osaamista ja monipuolista asiantuntijuutta.

Modernia IT-ympäristöä ei hallita yksin. Yrityksen IT-infra muodostuu monesta eri osa-alueesta: verkkoratkaisuista, tietoturvasta, palvelimista ja tiedonhallinnasta, näin muutaman mainitaksemme. Jotta jokainen osa-alue toimisi yhteen ja kokonaisuudesta muodostuu liiketoiminnan kannalta optimaalinen toimintaympäristö, eli ICT-infra, täytyy työn taustalla löytyä erityisasiantuntijuutta.

Tällaisen osaamisen hankkiminen yrityksen sisälle on kallista. Se vaatii useamman työntekijän lisäksi resursseja heidän jatkuvaan kouluttamiseen teknologian kehittyessä aina vain eteenpäin. IT-ylläpidon ulkoistaminen vastaakin ylläpidon lisäksi tähän haasteeseen: toimivan ICT-infran lisäksi yritys saa käyttöönsä kokonaisen tiimin eri IT-osaajia ja ammattilaisia. Osaava IT-kumppani kehittääkin yhdessä asiakkaansa kanssa heidän liiketoimintaa, ei pelkkää IT:tä.

IT-palveluiden ulkoistaminen helpottaa budjetointia

Kustannussäästöjen lisäksi ulkoistamisella on monia muita, erityisesti talousjohtajia kiinnostavia, hyötyjä. Jatkuva palvelumalli takaa IT-ylläpidolle kiinteän kuukausihinnan - näin ollen IT:n budjetointi koko vuodelle onnistuu sentin tarkkuudella. Enää ei tarvitse arvioida kuinka monta tukituntia vuodelle tarvitsee varata.

Budjetointi helpottuu ulkoistamisen myötä myös suurempien digihankkeiden osalta, sillä kumppanuudesta hyötyä myös kehitysprojekteissa. Sen sijaan, että esimerkiksi ERP-projekti alkaisi uuden digikumppanin kanssa IT-infraan tutustumisella, liiketoimintaympäristöön tutustumisella ja laajalla vaatimusmäärittelyllä, voidaan ulkoistuskumppanin kanssa siirtyä suoraan asiaan.

Hyvä IT-kumppani tuntee asiakkaansa ympäristön ja ymmärtää heidän liiketoimintaansa. Tämä tarkoittaa digihankkeiden osalta sitä, että projektit voidaan toteuttaa ketterästi ja nopeammassa aikataulussa kuin täysin uuden kumppanin kanssa. Ketteryys on tietenkin avainasemassa myös kilpailuedun rakentamisessa: kun ajatus uudesta palvelumallista syntyy, se tahdotaan usein saada mahdollisimman pian käytäntöön.

Haluatko lisätietoja?

Kerromme laajemmin modernin ICT-infran mahdollisuuksista PK-yrityksille suunnatussa IT-oppaassamme. Oppaassa kerromme myös, mitä mahdollisuuksia digitalisaatio on liiketoiminnalle tarjonnut ja miten yrityksissä voidaan valjastaa nämä uudet tekemisen mallit juuri oman toiminnan tueksi.

Asiantuntijaopas yrityksen ICT-ylläpitoon ja kehittämiseen