<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=949470445392833&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Muistilista talousjohtajille ja IT-päälliköille: IT-kustannusten hallinta

Vastaatko yrityksenne IT-kustannuksista? Etsikö keinoja hallita IT-infran ylläpidon yllättäviä menoja? Tässä blogissa kerromme, mistä IT:n yllättävät kustannukset tavallisimmin muodostuvat ja miten yritykset voisivat välttää niitä.

Muistilista talousjohtajille ja IT-päälliköille: IT-kustannusten hallinta

Ulkoistus parantaa IT-kustannusten ennakoitavuutta

Usein yrityksen IT-ympäristön kustannuksiin mielletään fyysisen infran kustannukset, kuten verkko- ja palvelinlaitteet, tietokoneet ja tulostimet, sekä ohjelmistolisenssit. Näiden lisäksi IT-kustannuksissa on tärkeää huomioida myös ylläpidon kustannukset.

Mistä IT:n kustannukset muodostuvat?

  • Laiteinvestoinnit
  • Ohjelmistot ja lisenssit
  • Konsultaatio ja kehitysprojektit
  • Ylläpitokustannukset

Fyysistä IT-infraa suurempi kustannuserä on usein ihmisten työaika: se voi olla joko ostettua tai organisaation sisällä käytettyä aikaa. Ylläpitokustannuksia vertaillessa onkin tärkeää selvittää, mitkä ovat todelliset IT-ylläpitoon kohdistuvat menot.

Oletteko laskeneet IT-kustannuksiin myös menetetyn työajan?

Tutkimusten mukaan toimihenkilöillä kuluu merkittävä aika työajastaan eri tietotekniikkahaasteiden selvittelyyn. Jos itsenäisen ongelmanratkaisun sijaan IT-tuki olisi vain puhelinsoiton päässä, yritykset saisivat resurssinsa tehokäyttöön.

Service Deskin hinta on aina sama

Juuri ylläpidon kustannukset ovat hankalimpia IT-kustannusten hallinnan näkökulmasta. Ylläpitokustannuksia, kuten IT-tuen määrää, on vaikea arvioida ennakkoon. Tämän vuoksi myös ylläpitokustannusten budjetointi on usein hankalaa.

IT-ulkoistus tuo selkeyttä ylläpitokustannusten budjetointiin. Ulkoistamalla koko IT:n ammattilaisille, yritys maksimoi IT-kumppanuuden tarjoamat liiketoimintahyödyt. Selkeä yhteyspiste IT-tukeen helpottaa työntekijöiden arkea ja kiinteähintainen palvelu mahdollistaa IT-tuen kontaktoinnin matalalla kynnyksellä. Näin ollen työntekijät eivät jää yksin IT-haasteidensa kanssa, vaan ulkoistavat tietotekniikkamurheensa IT-kumppanille.

Tiesithän Canoraman tarjoavan kiinteähintaista IT-tukipalvelua? Service Deskin tärkeimmät hyödyt ovatkin tehokkuus ja IT:n piilokulujen poistaminen. Asiantuntijamme ratkaisevat useimmat IT-haasteet jo ensimmäisen puhelun aikana – tutustu palvelumme moniin liiketoimintahyötyihin!

Tunnetko jo IT-palveluiden ulkoistamisen hyödyt?

Olemme aikaisemmin listanneet blogiimme IT-ulkoistuksen merkittävimmät liiketoimintahyödyt. Ulkoistuksen myötä henkilöstön työaika saadaan tehokäyttöön. Tällöin organisaatiossa voidaan keskittyä tuottavaan työhön ja liiketoiminnan kehittämiseen sen sijaan, että arvokasta työaikaa valuu erinäisten IT-ongelmien ratkomiseen.

Ulkoistamisen ja sisäisen osaamisen kehittämisen välisiä kustannuksia voi kuitenkin olla vaikea vertailla. Yhtä oikeaa vastausta ulkoistamiseen ei ole, vaan kustannukset vaihtelevat tapauskohtaisesti. Monissa yrityksissä päädytäänkin osaulkoistukseen. Tällöin esimerkiksi päivittäinen IT-tuki löytyy edelleen organisaation sisältä, mutta esimerkiksi vaativampiin kehitysprojekteihin haetaan vahvistusta organisaation ulkopuolelta.

Suurin osa IT-kustannuksista on vältettävissä ennakoimalla

Yrityksen IT-ympäristön optimoinnissa tärkeintä on ennakoiva ote ja proaktiivisuus. Vanhentunut IT-infra pahimmillaan hidastaa yrityksen kasvua. Ennakointi ja jatkuva kehittäminen takaavat IT-ympäristön ajantasaisuuden ja siten mahdollistavat digitaaliset liiketoimintaprosessit.

Asiakkaamme investoi huomattavan summan varavirtalähteeseen: kesän aikana investointi maksoi itsensä takaisin jo ensimmäisen sähkökatkon jälkeen. Miten yrityksessänne ollaan ennakoitu yllättävät tilanteet?

Ajantasaisuuden tärkeys korostuu erityisesti yrityksen tiedonhallinnan ja tietoturvan suhteen. Erityisesti tietojenkäsittelyn viranomaisvaatimukset päivittyvät jatkuvasti, joten kehityksessä on tärkeää pysyä mukana. Henkilötietojen käsittelyssä tapahtuvat virheet eivät kustanna yritykselle ainoastaan rahaa – tietosuojarikkomukset aiheuttavat yritykselle aina myös mainehaittoja.

Tieto on yrityksen arvokkainta pääomaa. Esimerkiksi vanhentunut virussuoja tai palomuuri voikin kustantaa yritykselle useiden työvuosien menettämisen. Fyysiset IT-laitteet voidaan aina korvata, mutta uniikkia asiakastietokantaa tai tuotetietopankkia ei saa takaisin ilman varmennettua ja suojattua IT-infraa.

Haluatko lisätietoja? Lue lisää IT:n jatkuvasta kehittämisestä

Lue lisää IT:n ylläpidon ja jatkuvan kehittämisen liiketoimintahyödyistä. Liiketoimintajohtajille ja IT-päälliköille suunnattu asiantuntijamateriaali kokoaa yritysten IT:n yksiin kansiin. Kerromme oppaassa konkreettisten esimerkkien avulla mm. siitä, miten IT voidaan valjastaa uusien palveluiden ja tehokkaampien liiketoimintaprosessien tueksi. Lataa opas työsi tueksi!

Myös nämä artikkelit saattavat kiinnostaa sinua:

Asiantuntijaopas yrityksen ICT-ylläpitoon ja kehittämiseen