<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=949470445392833&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Panostamme kyberturvallisuuden jatkuvaan ylläpitoon

Nopea tahti ja digitalisoituva maailma uudistaa yritysten toimintatapoja samalla tarjoten monia uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Muuttuva toimintaympäristö tuo kuitenkin mukanaan myös mahdollisia uhkakuvia.

FINCSC -kyberturvallisuussertifikaattiFINCSC -kyberturvallisuussertifikaatti osoittaa osaltamme, että ylläpidämme liiketoiminnan jatkuvuuden varmistavaa turvallisuuden tasoa.

Meidät ja muut sertifikaatin omaavien yritysten tiedot löytyvät osoitteesta ww.fincsc.fi

Mikä FINCSC -kyberturvallisuussertifikaatti?

FINCSC on kansallinen kyberturvallisuuden arviointimalli, jossa kartoitetaan organisaation liike-, asiakas- ja henkilötietojen käsittelyyn liittyviä turvallisuustasoja.

Arvio ottaa kantaa tiedonkäsittelyyn käytettävien tilojen ja työvälineiden osalta myös henkilöstön tietosuojakäytänteiden asianmukaisuuteen. Sertifikaattiarviointi auttaa Canoramaa kehittämään sen toimintaa kyberturvallisuuden osalta, joka tietysti vaikuttaa asiakkaiden ja sidosryhmien turvallisuuteen.