<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=949470445392833&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Service Desk – ainoa puhelinnumero jonka tarvitset

Service Desk ja etähallinta ovat nykyaikainen malli yritysten IT-ongelmien ratkaisuun ja korjaamiseen. Canoraman järjestelmäasiantuntija Saku Grönlund valottaa Service Deskin toimintaa asiakkaan näkökulmasta ja poistaa jopa muutamia harhaluuloja.

Käytännössä kaikki verkkoon yhdistetyt laitteet, eli tietokoneet ja niiden oheislaitteet kuten tulostimet, skannerit ja äänentoistolaitteet, palvelimet ja jopa puhelimet ovat meidän tavoitettavissamme ja hallittavissamme ongelmatapauksissa. Aluksi asiakkaan kanssa määritellään, mihin ohjelmistoihin, laitteisiin ja palveluihin asiakas haluaa antaa meille pääsyn ja loppu onkin meidän heiniämme. Myös muiden toimijoiden toimittamiin pilvipalveluihin päästään käsiksi jos asiakas niin haluaa, eli toimintamme ja tukemme ei rajoitu laitteisiin asennettuihin ohjelmistoihin.

Service Desk tarjoaa yhden yhteyspisteen kaikkiin vikatilanteisiin

Yleisimmät yhteydenotot koskevat vikatilanteita, jolloin joko korjaamme vian sen löydettyämme tai pyydämme asiakkaalta lisätietoja, jos havaitsemme sen olevan kolmannen osapuolen laitteistossa, ohjelmistossa tai lisenssissä pilvipalveluiden tapauksessa. Niissäkin tapauksissa toimimme ensisijaisena yhteystietona, eli me hoidamme asiakkaan ongelmanratkaisun eteenpäin myös kolmannelle osapuolelle tai palveluntarjoajalle, kuten servereiden ylläpitäjälle.

Canoraman ICT-tuki kattaa kaikki käyttöjärjestelmät ja laitteet

Lyhyesti sanottuna, kaikki yleisesti käytössä olevat järjestelmät: iOS, Windows, Android ja joissakin tapauksissa jopa Linux, joskin viimeksi mainittu on loppukäyttäjillä hyvin harvinainen. iPhonen käyttöliittymä on sen verran suljettu, että niihin on olemassa hyvin vähän kyllin kattavia etähallintaratkaisuja, mutta olemme itse ratkaisseet ongelman siten, että osalla Service Deskin työntekijöillämme on käytössään iPhonet, joihin perehtymällä he osaavat kertoa asiakkaalle puhelimessa tai sähköpostitse tavat ratkaista ongelmat.

Yksi IT-tuki selkeyttää yritysten ICT-infran hallintaa

Riittää että on yhteydessä meihin ongelmien ilmetessä tai minkä muun tahansa IT:hen, Canoramaan tai asiakkuuteen liittyvän asian kohdalla. Jokaista asiakastamme yhdistää tarve päivittää tai selkeyttää IT-tukeaan, sen prosesseja tai toimintaa. Heillä voi olla ongelmia IT-infrassa kuten laitteistossa tai järjestelmien yhteensopivuudessa - usein toimivuus on huono tai käyttäjilleen epäselvä. Sopimuskauden alussa asiakas lataa pienen etähallintaohjelman kaikille laitteilleen, jonka jälkeen me voimme tutkia oireilevia järjestelmiä tai jopa laitteita itsessään. Myös asiantuntijamme voivat tarvittaessa järjestää niin sovittaessa etätukiohjelman keskitetyn jakelun jos tämä on asiakkaan IT-ympäristössä mahdollista. Tuki ei siis rajoitu asiakkaan ohjelmistoihin, vaan koko IT-infraan vähintään kontaktipisteenä, eli jos emme itse pysty ratkaisemaan ongelmaa, olemme yhteydessä esimerkiksi palveluntarjoajaan, jonka kanssa ongelmat viimeistään ratkeavat ja asiakas saa olla huoletta.

IT-tuki ei vain ratko ongelmia: se myös ehkäisee niitä

Jokaiselle asiakkaalle nimetään asiakasvastuullinen järjestelmäasiantuntija - ensisijainen yhteyshenkilö, joka tuntee asiakkaan käyttämät järjestelmät ja niiden väliset integraatiot. Koska tiimiimme kuuluu eri alojen asiantuntijoita, pystymme nopeasti havaitsemaan viat infran eri osissa, oli kyseessä sitten laitteisto tai ohjelmisto. On hyvin arkipäiväistä, että vian etsinnän yhteydessä havaitsemme asiakkaan laitteiston olevan jo hieman vanhentunutta, joten voimme myös suositella heille kaluston päivittämistä, mikä luonnollisesti vähentää asiakkaan tarvetta jatkuvalle IT-tuelle. Toisin sanoen, vikojen ennaltaehkäisy kuuluu myös meidän vastuullemme, sillä jos havaitsemme heikon lenkin ketjussa, meidän tehtävämme on raportoida siitä asiakkaalle, joka saa itse päättää mitä sille tekee.