<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=949470445392833&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Vastaako yrityksenne ICT-infra vuoden 2020 tarpeisiinne?

Vanhentunut ICT-infra on yrityksen digitalisaation yleisin kipupiste. Merkittävin haitta vanhentuneesta ICT-infrasta on tietoturvauhkien lisääntyminen, mutta vanhentunut infra heikentää tietoturvan lisäksi kilpailukykyä. Tässä artikkelissa pohdimme vuoden 2020 tärkeimpiä ICT-trendejä liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta. Asiantuntijamme kertoo, mitä ICT-infrassa tulee erityisesti huomioida, jotta ympäristö vastaisi uusiin liiketoiminnan tarpeisiin.

Näin ICT:llä rakennetaan kilpailukykyä 2020

Kilpailuetua rakennetaan nyt ICT:n avulla

Liiketoiminnan automaatio yleistyy entisestään lähes kaikilla toimialoilla. Teknologioita käytetäänkin nyt liiketoimintaprosessien tehostamisen tukena. Voittajia ovat ne yritykset, jotka pystyvät omaksumaan uudet tekemisen mallit nopeasti. Siten yritykset voivat tarjota laadukkaampaa, nopeampaa ja varmempaa palvelua asiakkailleen ja saavuttavat tätä kautta merkittävää kilpailuetua

Vanhentuneet järjestelmät ovat useissa yrityksissä digitalisaation kipupisteenä. Jos muu ICT-infra on vanhentunut tai järjestelmät eivät ole ajan tasalla, ei uusia teknologioita ja mahdollisuuksia pystytä hyödyntämään liiketoiminnan tukena. Digitalisaation tehokas hyödyntäminen alkaakin ajantasaisen ja skaalautuvan perusinfran rakentamisella.

Tunnetko jo digitalisaation tärkeimmät liiketoimintahyödyt?

Ajantasainen ICT-infra mahdollistaa uudet tekemisen mallit. Näillä viittaamme mm. liiketoimintaprosessien automatisointiin ja tekoälyn hyödyntämiseen laadukkaamman palvelun tarjonnassa.

Merkittävimmät liiketoimintahyödyt

  • inhimilliset virheet vähenevät ja työn laatu paranee
  • prosessien läpimenoajat nopeutuvat ja työ tehostuu
  • henkilöresurssit voidaan kohdentaa tehokkaammin ihmisälyä vaativiin tehtäviin

Digitalisaatio ei ole poistamassa ihmisen työtä, vaan muuttamassa sen luonnetta. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että automaatioiden avulla liiketoiminnan raportit luodaan automaattisesti eri järjestelmistä, jolloin ihmisäly ja -resurssit vapautuvat tulosten analysointiin itse raportin rakentamisen sijaan.

Tieto mahdollistaa liiketoiminnan kehittämisen, mutta vaatii uusia työkaluja

Olemme kertoneet tiedonhallinnan megatrendeistä aikaisemmin blogissamme. Tiedon määrä kasvaa eksponentiaalisesti ja aikaisemmin kuvaamamme liiketoiminnan digitalisoituminen vain vauhdittaa datamäärän kasvua yrityksissä.

Yritysten onkin nyt viimeistään panostettava tehokkaampaan tiedonhallintaan. Vain jäsennelty, eheä ja relevantti data mahdollistaa liiketoiminnan kehittämisen – onhan teidän yrityksenne tietovarastot jo kunnossa?

Tiedonhallinnan haasteisiin lukeutuvat myös etätyön lisääntyminen sekä tiedon elinkaaren hallinta. Jotta yrityksessä voidaan varmistua siitä, että tieto on aina sitä tarvitsevien saatavilla, tulee myös ICT-infrassa ottaa huomioon uudet etätyön asettamat tarpeet. Pilvipalveluiden kautta varmistetaan tiedon saatavuus ja moderneilla käyttäjähallinnan ratkaisuilla taataan, että data pysyy suojassa ulkopuolisilta.

Jatkuvalla ylläpidolla varmistetaan ICT-ympäristön tietoturva

Tärkein syy ICT-ympäristön kehittämiselle sekä tiedonhallinnan ratkaisujen tehostamiselle on tietoturvallisuuden varmistaminen. ICT-infraa lähdetään usein kehittämään, jotta se vastaisi paremmin yrityksen tarpeisiin. Todellisuudessa ICT vaatii jatkuvaa ylläpitoa – kehitettiin liiketoimintaympäristöä tai ei.

Yritykset ovat merkittävässä paineessa ICT-infran uudistuksen alla. Esimerkiksi edelleen laajasti yritystenkin käytössä oleva Windows 7 -käyttöjärjestelmä vanhenee vuoden 2020 alussa, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että käyttöjärjestelmästä tulee haavoittuvainen ja se muodostaa siten merkittävän tietoturvauhan yritykselle.

Onko yrityksenne käytössä edelleen Windows 7 -käyttöjärjestelmä? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme!

Käyttöjärjestelmän tavoin myös vanhentuneet ohjelmistot ja liiketoimintajärjestelmät muodostavat tietoturvariskin. Siksi yrityksen tulisikin varmistaa, että heidän ICT-infra on kokonaisvaltaisesti ajan tasalla

Varmista ajantasainen ICT-infra: lataa maksuton opas

Haluatko lukea lisää ICT:n mahdollisuuksista kilpailukyvyn rakentamisessa? Lataa asiantuntijoidemme kirjoittama maksuton opas yrityksen ICT-infran ylläpidosta ja kehittämisestä. Opas kertoo, mihin yritysten kannattaa ICT-infrassa kiinnittää huomiota ja miten ylläpidolla varmistetaan infran ajantasaisuus ja tietoturva.

Myös nämä materiaalit saattavat kiinnostaa sinua:

Asiantuntijaopas yrityksen ICT-ylläpitoon ja kehittämiseen