<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=949470445392833&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Yhteisistä arvoista vahva pohja yhteistyölle

Digipainamisessa korostuvat nopeus ja joustavuus. Jotta digipainotuotteet valmistuvat luotettavasti sovitussa aikataulussa, tarvitaan myös nopeaa ja joustavaa huoltopalvelua. Pietarsaarelainen Oy Forsberg Rahkola Ab valitsi kumppanikseen Canoraman ennen kaikkea siksi, että molempien yhtiöiden arvoihin kuuluu hyvä asiakaspalvelu.

Painotalo Forsbergin ja Canoraman yhteistyö perustuu nopeaan ja hyvään palveluun

Forsberg on yli satavuotias täyden palvelun painotalo, joka panostaa vahvasti offset-painamisen lisäksi digipainamiseen. Viime vuodenvaihteessa Canorama toimitti Forsbergille uuden Canon imagePRESS C10000VP-digipainokoneen.

- Varsinkin digipainamisessa kokonaisuuteen kuuluu olennaisena osana nopea palvelu. Asiakkaan tilatessa digituotteen odotusarvo on, että hän saa valmiin tuotteen jopa päivässä, enintään kolmessa. Ellemme me pysty siihen, joku toinen kyllä pystyy, sanovat yrittäjät Pia Vähäkangas ja Kenneth Hagnäs.

Kun Forsberg vertaili eri laitetoimittajia keskenään, erottavaksi tekijäksi nousi palvelu.

- Meidän on voitava luottaa siihen, että digipainokone toimii käytännössä koko ajan. Canorama palvelee meitä läheltä, koska yhtiöllä on oma toimipiste Pietarsaaressa. Parhaimmillaan heiltä on henkilö paikalla viidessä minuutissa. Joskus apua on tarvittu myöhään perjantaina, ja sekin on onnistunut, Hagnäs kehuu.

Yrittäjien mukaan huollon täytyy pystyä yhtä nopeaan ja joustavaan palveluun, mitä painotalo tarjoaa omille asiakkailleen.

- Silloin yhteistyö toimii parhaalla mahdollisella tavalla, kun yhteistyökumppani jakaa samat arvot ja periaatteet. Tämä helpottaa myös yhdessä tehtävää kehittämistä. Silläkin on iso merkitys, että Canoramalla meitä palvelevat tutut henkilöt, jotka tuntevat meidän yrityksen ja toiminnan, Vähäkangas jatkaa.

Printti ja verkko täydentävät toisiaan

Digipainaminen on tuonut asiakkaille paljon uusia mahdollisuuksia.

- Asiakkaat pystyvät esimerkiksi päivittämään entistä useammin omia esitteitään tai tuoteoppaitaan, koska digipainamisella se onnistuu hyvin kustannustehokkaasti, Kenneth Hagnäs kertoo.

Pia Vähäkangas uskoo lujasti printin tulevaisuuteen, sillä painetulla materiaalilla on hänen mukaansa oma roolinsa digitaalisen aineiston rinnalla.

- Painettu tuote on jotain konkreettista, jonka voi vaikkapa jättää asiakkaalle asiakaskäynnillä ja johon palata myöhemmin. Visuaalisesti houkuttelevilla, laadukkaasti painetuilla pakkauksilla puolestaan on iso merkitys tilanteessa, jossa kuluttaja tekee ostopäätöksiä. Painetut ratkaisut ja tuotteet uudistuvat, mutta yhdessä digitaalisten sisältöjen kanssa ne täydentävät toisiaan.

Painotalo Forsbergin ja Canoraman yhteistyö perustuu nopeaan ja hyvään palveluun.

-Digipainamisen yksi vahvuus on nopeus. Se edellyttää myös huollolta joustavuutta ja nopeaa reagointia asiakkaan tarpeisiin, sanovat Eini Perälä (vas.), Kenneth Hagnäs ja Pia Vähäkangas Forsbergilta.