<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=949470445392833&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Ylläpitopalveluilla painotalojen seisokkiajat saadaan minimoitua

Canorama on tehnyt menestyksekästä yhteistyötä painotalo ProPrintin kanssa jo vuosikymmenen ajan. Tarkasti valituilla laitehankinnoilla ja jatkuvilla ylläpitopalveluilla ProPrintin tuotantoa on saatu tehostettua ja siten palvelun laatua parannettua. Tässä blogiartikkelissa esittelemme yhteistyömme suurimmat onnistumiset.

Case ProPrint painotalon ylläpito

Tuotannon tehostuminen ja laadun kehittyminen

“Nykyään on arkipäivää, että pyynnöt tulevat viime tingassa” ProPrintin myynti- ja markkinointivastaava Jesse Luhtala kertoo ja jatkaa, “Monesti se ei ole asiakkaalle siitä kustannuksesta kiinni, vaan siitä, kuka pystyy ensimmäisenä sanomaan, että (tilaus) onnistuu ja saa työn eteenpäin.”

Uusien painolaitteiden hankinta oli ProPrintille strateginen ja liiketoiminnallisesti merkittävä projekti. Tuotannon kapasiteettia tahdottiin nostaa, jotta asiakkaiden kiireellisiinkin pyyntöihin voitaisiin vastata. “Nyt pystymme joustamaan enemmän asiakkaan kiireiden ja asiakkaiden kiireellisten tilausten kanssa”, Luhtala toteaa.

Suomen ensimmäinen Colorado 1650 -suurkuvatulostin

ProPrintin rohkeat investoinnit näkyvät erityisesti viimeisimmän Canoraman laitetoimituksen kohdalla. ProPrint on kyllä tarjonnut asiakkailleen suurkuvatulosteita jo yli kahden vuosikymmenen ajan, mutta uudella laitehankinnalla vastataan juurikin liike-elämän hektisyyteen ja asiakkaiden kiireellisiin pyyntöihin.

“Keskeisintä oli tuotantovolyymin kasvaminen yhdessä laadun kanssa.”

Colorado -suurkuvatulostimen avulla ProPrint voi vastata nyt aikaisempaa nopeammin asiakkaiden erilaisiin tilauksiin. Tulostimella voidaan tarjota erilaisia viimeistelyjä asiakastöihin: kiiltävää pintaa ulkomainoksiin tai mattapintaa esimerkiksi tapetteihin.

Lisätietoja Suomen ensimmäisestä Colorado-suurkuvatulostimesta löydät Canonin sivuilta >>

Tuotantokustannusten minimointi ja läpimenoaikojen lyhentäminen

ProPrint lähti hakemaan liiketoiminnan kasvua erityisesti tuotantovarmuuden ja työn laadun parantamisen kautta. Uudet laitteet mahdollistavat nyt yrityksen voimakkaan kasvun jatkumisen. 

“Tuotannon tehostamisen kautta olemme saaneet laskettua niitä omia kustannuksiamme alas, joka näkyy suoraan kilpailukyvyssämme markkinoilla.”

Canoraman vahvan toimialatuntemuksen vuoksi asiakasta voitiin konsultoida laajemmin myös liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta. Luhtala kehuukin myynnistä vastanneen Jouni Kerosen toimialatuntemuksen tuoneen erityistä hyötyä hankintaan. “Varsinkin, kun puhutaan näistä arkkipainokoneista -- Jouni tietää, mitä tuotannossa oikeasti tapahtuu, mitä kaikki myyjät eivät tavallisesti tunne”, Luhtala kertoo. “Canorama on pystynyt tuomaan tukea myös yleisesti painotoimintaamme”, hän lisää.

Tuotannon seisokkiaikojen minimointi

ProPrint vastasi uusilla laiteinvestoinneillaan erityisesti kiristyneeseen kilpailuun ja asiakkaiden muuttuneisiin tarpeisiin. “Meille tuotannon läpimenoajan minimoiminen oli tärkeää, jotta pystymme kilpailemaan kaikista asiakkaista”, Luhtala kertoo. Läpimenoajan lyhentämisen lisäksi tuotannon seisokkien minimointi on painotalon liiketoiminnan kannalta oleellista. Jos tuotanto pysähtyy, seisahtaa samalla koko liiketoiminta.

“Meidän tuotannon seisokit on saatu pudotettua dramaattisesti pienemmäksi, murto-osaan siitä, mitä ne ovat olleet aikaisemmin edellisen toimijan kanssa.”

Ennakoiva ylläpito ja nopea huolto ovat tärkeässä osassa tuotantovarmuuden kehittämisessä. Luhtala arvioi, että ilman asiantuntijakumppania, painolaitteiden huoltoa ei voitaisi järjestää yhtä tehokkaasti. “Kyllä siinä täytyy olla taho, joka hoitaa asiat kuntoon, ettei tarvitse arpoa sitä, että mikä se tuotannon seisokkiaika on”, Luhtala kertoo.

Lue koko menestystarina: Lataa maksuton case-kuvaus

Haluatko lisätietoja yhteistyön keskeisimmistä tuloksista? Lataa maksuton asiakastarina ja lue, miten nämä näkyvät ProPrintin arjessa konkreettisesti. Lue asiakkaan omin sanoin kerrottuna, miten painolaitteiden hankinta eteni ja miten asiakkaamme kuvailee Canoraman huoltoliiketoimintaa.

Lataa maksuton ProPrint-asiakastarinamme