<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=949470445392833&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Opas tietoturvan ylläpitoon ja kehittämiseen

Haluatko varmistaa yrityksenne tietoturvan?

Tietoturva on nyt monen yritysjohtajan mielen päällä. Ovatko järjestelmämme ajan tasalla? Ovatko työskentelytapamme tietoturvallisia? Tässä tietoturvaoppaassa jaamme helpot ja konkreettiset askeleet yrityksen tietoturvan kehittämiseen.

Tietoturvan asiantuntijoidemme oppaan luettuasi tiedät,

  • mistä yrityksen tietoturva ja tietosuoja muodostuvat.
  • kuinka voit taata myös fyysisen tietoturvan.
  • kuinka voit välttää tavallisimmat tietoturvaloukkaukset.
  • miten tietoturva kytkeytyy tietosuojaan, ja mitä GDPR:n näkökulmasta yrityksissä tulisi nyt huomioida.

Tietoturvan rooli on kasvanut liiketoiminnan digitalisoituessa

Yrityksissä lukitaan toimiston ovet työpäivän päätteeksi. Usein se kaikkein tärkein ovi jää kuitenkin lukitsematta. Yrityksen liiketoimintakriittinen tieto ei sijaitse enää lukitussa arkistokaapissa, vaan se on pirstaloitunut yrityksen eri liiketoimintajärjestelmiin, pilvipalveluihin, työasemille ja tietenkin myös fyysisinä dokumentteina mappeihin.

Jos dokumenttien tai datan hallintaan ei panosteta, yritys on altis tietoturvauhille. On jopa arvioitu, että rikoksen uhriksi joutuu todennäköisemmin internetissä kuin reaalimaailmassa.

Fyysistä tietoturvaa ei sovi unohtaa

Digitalisaation myötä tietoturva mielletään usein pelkäksi ohjelmaksi pääteasemilla tai palvelimilla. Tietoturva on kuitenkin moniulotteinen kokonaisuus.

  • Käyttäjien koulutus on äärimmäisen tärkeää tietoturvan näkökulmasta.
  • Erityisesti etätyön lisääntyessä tietoturvallisten työtapojen merkitys on korostunut.
  • Yrityksissä on tärkeää kiinnittää huomiota fyysiseen tietoturvaan esimerkiksi kulunvalvonnan avulla.

GDPR on tuonut omat vaatimuksensa tietoturvalle

Tässä tietoturvaan pureutuvassa oppaassa käsittelemme myös tietosuojavaatimuksia. Kaikissa yrityksissä tietosuoja-asetuksen vaatimukset eivät vieläkään täyty. Ovatko teillä esimerkiksi tietosuojaseloste ajan tasalla? Tiedätkö, miten toimitte jos saatte tietopyynnön? Ovatko yrityksessänne rekisterinpitäjien ja -käyttäjien sopimukset kunnossa?

Lataa Canoraman tietoturvaopas

Lataamalla tiedoston hyväksyt, että Canorama Oy voi olla yhteydessä sinuun sähköpostitse ja/tai puhelimitse. Canoraman tietosuojaseloste.